BUG กับ มนุษย์

BUG กับ มนุษย์
[ 08 Apr. 1999 ]

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหลายย่อมมี bug … bug ประเภท syntax error นั้น ตัว compiler จะ check ให้ได้ และ bug ประเภท run-time error นั้น ก็จะแสดงตัวออกมาชัดเจนตอน run … แต่ bug ประเภทที่เป็น logic error นั้น อาจซ่อนตัวแฝงเร้นอยู่ เพื่อรอ จังหวะที่จะทำให้พฤติกรรมของโปรแกรมหรือผลลัพธ์ของโปรแกรมนั้นเพี้ยนไป โดยที่เราไม่รู้ตัว บางครั้ง bug ประเภทนี้อาจจะแสดงตัว เมื่อเราแก้ไข หรือ ขยายโปรแกรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

ในแง่มุมนี้ ก็นับว่าคล้ายคลึงกับมนุษย์เรา ตั้งแต่เด็ก จนโต เราได้รับการศึกษาเป็นลำดับมา ก็เหมือนกับเรากำลัง “โปรแกรม” ตัวเราเอง ให้มีคุณภาพ และ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเก่งขึ้นเรื่อยๆ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็อย่าลืมว่า เราก็อาจจะมี bug สะสมมากขึ้น เรื่อยๆ ในชีวิตและจิตใจเราเช่นกัน ถ้าเราสนใจแต่การเพิ่มความสามารถ หรือ เพิ่มความรู้แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจที่จะค้นหา bug และ debug ตัวเองไปด้วยแล้ว เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่เก่งมาก รู้มาก แต่อุดมไปด้วย bug ที่จะทำให้พฤติกรรม มุมมอง และ จิตใจของเรามีความไม่ปกติ แฝงเร้นอยู่ และ อาจเป็นอันตรายทั้งทางตรง และ ทางอ้อมต่อตัวเราเอง และต่อสังคมได้

ดังนั้น วิญญูชน ย่อมสนใจที่จะ debug ตัวเองไปจนตลอดชีวิตของเขา

ที่มา : อ.เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร … ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ถึงแม้จะนานมาแล้ว แต่คำสั่งสอนของอาจารย์นี้ ศิษย์ไม่เคยลืมเลือน

ที่มา : http://www.byxtreme.com/Guide/hbug.html

ขอบคุณพี่กันต์ ที่แนะนำมาครับ