การติดตั้ง VMWare Server บน Ubuntu 7.04

เฮ้อออ ทำยากทำเย็น ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับ

ก่อน ที่จะทำอะไรก็เราก็ต้องทำให้ เครื่องของเรามี Environment ที่จะสามารถติดตั้ง VMWare ได้ก่อน โดยทำดังนี้

#sudo aptitude install linux-headers-`uname -r` build-essential

#sudo aptitude install xinetd

ช่วงที่เรารอก็ไป Download File ที่เราจะ install มาก่อนที่
http://www.vmware.com/download/server/


อ่ะแล้วก็อย่าลืม ไป Download Patch ที่

http://ftp.cvut.cz/vmware/vmware-any-any-update109.tar.gz

แล้วทำไมต้อง Patch ก็ลองไปอ่านที่

http://www.vmware.com/community/thread.jspa?messageID=76957&tstart=0

พอได้ไฟล์มา ก็ เริ่มเลยครับ

# tar -xzf /Path/To/VMware-server-1.0.3-xxx.tar.gz # cd vmware-server-distrib # sudo vmware-install.pl

อ่ะ พอถึงตรงนี้ โปรแกรมมันจะถามว่า คุณต้องการที่จะ config ด้วย /usr/bin/vmware-config.pl เลยมั๊ย ก็ตอบว่า no ไป

หลังจากนั้น ก็มาเริ่มทำการ patch ก่อน

# cd .. # tar xvzf /Path/To/vmware-any-any-update109.tar.gz # cd vmware-any-any-update109 # sudo ./runme.pl # sudo vmware-config.pl

เป็นอันเสร็จสิ้นครับ แล้วก็ลองเรียกใช้ดู

# vmware

ที่มาจาก :

http://www.howtoforge.com/ubuntu_feisty_fawn_vmware_server_howto

0 0 votes
Article Rating
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
aoddy
14 years ago

I use these step for Ubuntu 8.04 but I found this message :

/usr/lib/vmware/bin/vmware: /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.4′ not found (required by /usr/lib/libcairo.so.2)
/usr/lib/vmware/bin/vmware: /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0′ not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6)
/usr/lib/vmware/bin/vmware: /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.4′ not found (required by /usr/lib/libcairo.so.2)

And I fixed by create symbolic link file

sudo ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1
sudo ln -sf /usr/lib/libpng12.so.0 /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0

ao
ao
14 years ago

Thank u. Aoddy

aoddy
13 years ago

For Ubuntu8.10 and VMware-server-1.0.8-126538.tar.gz. If you cannot compile while you are installing. You should download and compile by this software
http://www.insecure.ws/warehouse/vmware-update-2.6.27-5.5.7-2.tar.gz

JJ
JJ
13 years ago

Thank so much , it works! for ubunto 8.10 too.
but I don’t apply any patch.