LAN Segmentation.

LAN Segmentation ก็คือ การแบ่งเน็ตเวิร์คออกเป็น เน็ตเวิร์คย่อยๆ นั่นเอง โดยในการแบ่งนั้น เราจะเป็นต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยแบ่ง ซึ่งก็คือ HUP, Switch และ Router

ในการแบ่งเน็ตเวิร์คนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. Collision Domain
 2. Broadcast Domain

โดยในการแบ่งนั้น จะใช้ อุปกรณ์ทั้งสามตัวที่ได้กล่าวมา มาช่วยในการแบ่งประเภท ดังนี้

 1. HUP ใน HUP ตัวเดียวกันจะถือว่าเป็น Collision Domain เดียวกัน
 2. Switch จะทำหน้าที่แบ่ง Collision Domain เป็นหลายๆ Collision Domain แต่ก็ยังถือว่า ยังเป็น Broadcast Domain เดียวกัน
 3. Router จะทำหน้าที่แบ่ง Broadcast Domain หลายๆ Broadcase Domain

มาดูตัวอย่างกันเล่นๆ ครับ ซักอัน

จากรูปนี้จะเห็น จะมีดังนี้

 1. Collision Domain จะมีทั้งหมด 7 Collisions Domain โดยมาจาก
  – 5 อัน จาก PCs ฝั่งขวาที่ต่อ กับ Switch
  – 2 อัน จาก ขาของ Router แต่ฝั่งซ้ายจะไม่นับ 5 เพราะ PCs ที่ต่อเข้า HUP จะนับเป็น 1 Collision Domain
 2. Broadcast Domain จะมี 2 อันโดยจะถูกแบ่งด้วย Router นั่นเอง

จบครับพี่น้อง

ขอบคุณรูปจาก : http://wanrat.exteen.com