Le passé composé

Le passé composé

    คือ การเขียนประโยคให้อยู่ในรูปแบบของ Pass simple tense นั่นเอง โครงสร้างที่สำคัญ คือ

    

verb avoir / verb être + participe passé

    ในการเลือกว่าเราจะใช้ verb avoir หรือ verb être นั่น มันก็จะขึ้นกับว่า ไอ้ verb participe passé ว่ามันเป็น verb อะไร โดยเงื่อนไข คือ

[ad#ad-post-1]

    Verb avoir
    Verb participe passé ส่วนใหญ่จะเป็น verb avoir  
    อันดับแรก คงต้องมาทำความรู้จัก กับ verb avoir กันก่อน verb avoir ก็คือ กริยาที่แปลว่า "มี" หรือ verb to have ในภาษาอังกฤษ นั่นเอง และเมื่อเราจะเอา verb avoir มาใช้มันก็ต้องผันรูปตามประธาน ดังนี้

j’ ai tu as
il / elle / on a
nous avons
vous avez
ils / elles ont

    ** สำคัญนะ..ต้องจำ

    คราวนี้พอเราจะเอา verb avoir ไปใช้ใน le passé composé ก็เอา verb avoir ด้านบนเป็นตัวตั้ง แล้วก็บวกด้วย participe passé (ซึ่งแม่งต้องผันรูปอีก..เดี๋ยวตอนท้ายจะมาเล่าให้ฟัง) เช่น
∘ J’ ai visité  des bureaux la semaine dernière. = ผมไปเที่ยวี่ office เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
∘ Nous avons réservé une chambre. = พวกเราได้จองห้องไว้แล้ว
∘ Vous avez regardé la télévision hier?
‣ Oui, J’ ai regardé la télé.

    Verb Être
    Verb Être คือ verb ที่มีความหมายว่า "เป็น" ถ้าจะเทียบกับภาษาอังกฤษ ก็คงหนีไม่พ้น  verb to be โดยผันรูปตามประธาน ดังนี้

Je suis
Tu es
il / elle / on est
nous sommes
vous êtes
ils / elles sont

    ** สำคัญต้องจำเช่นเคย (สำคัญทุกอันแหละ..แสดด)

    verb ด้านล่างนี้ที่จะใช้คู่กับ verb être
    1. กริยา 15 ตัวนี้ :

 

∘ aller = ไป
∘ partir = จาก, ออกจาก
∘ sortir = ออกไป

∘ arriver = มาถึง
∘ entrer = เข้าไป
∘ venir = มาจาก
∘ descendre = ลงมาจาก
∘ mourir = ขึ้นไป
∘ rester = อาศัย, พักที่
∘ passer = ผ่าน, ทะลุ
∘ retourner = วกกลับ (return)
∘ tomber = ตกลงมา
∘ mourir = ตาย
∘ naître = เกิด
∘ devenir = กลายเป็น (become)

Example
∘ Je suis allé à Dindang, hier. = ผมไปดินแดงมา เมื่อวาน
∘ il est arrivé à Toulouse la semaine dernière = เขาผู้ชายมาถึงตูลุสเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
∘ Tu es arrivé à qelle ici? = คุณมาถึงที่นี่กี่โมง
   ‣ Je suis arrivé le matin. = ผมมาถึงเมื่อเช้า

    
    2. Les verbs pronominaux
    เรื่องนี้เล่นยากเลยนะเนี้ย..เท่าที่หาอ่านดู Verb ที่อยู่ในรูปนี้จะมี อยู่ด้วยกัน 4 ชนิด คือ
∘ เมื่อประธานเป็นผู้กระทำและรับเอาอาการกระทำนั้นด้วยตนเอง
∘ ประธานเป็นพหูพจน์ทำกริยาอาการที่แลกกันหรือโต้ตอบกัน
∘ ความหมายของประโยค กลายเป็น Form passive (ประธานถูกกระทำ)
∘ 3 อันที่กล่าวมาเป็น กริยาธรรมดาที่นำมาใช้ในรูปของ Pronominaux แต่อันนี้จะเป็น verb pronominal อยู่ตลอดเวลา มี se ผูกมาด้วยอยู่ข้างหน้า verb ตลอดเวลา

    ที่มา : ไวยากรณ์ ฝรั่งเศส ฉบับดวงกมล โดย สว่าง วงศ์พัวพันธุ์

คราวนี้พอเรารู้ว่าเราจะเลือกใช้ verb ตัวไหนอย่างไร สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตามมาอีกก็คือ การผันรูป ของ verb participe passé (มากเรื่องได้โล่ห์จริงๆ)
verb participe passé
    มีการผันอยู่ 3 แบบใหญ่ๆ คือ
    1. Verb ที่ตามด้วย ER ให้เปลี่ยน er เป็น é เช่น
        travailler         -> travaillé
        rencontrer      -> rencontré
    2. Verb ที่ตามด้วย IR ให้เปลี่ยน ir เป็น i เช่น
        partir         -> parti
        choisir        -> choisi
    3. Verb ที่เปลี่ยนแบบอื่นๆ คือ ไม่มีแบบแผน (จำเอง..ว่างั้น)
        vouloir        -> voulu
        pouvoir        -> pu
        faire         -> fait

[ad#post-image]