ข้อแตกต่างระหว่างประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Est-ce que & Qu’est-ce que

    สำหรับข้อแตกต่างระหว่างการตั้งคำถามด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วย
1.Est-ce que ?
    เป็นประโยคที่เราคาดหวังว่าคำตอบที่ได้จะเป็น Oui หรือ Non เช่น
    Est-ce que tu es là ? – คุณอยู่ที่นั่นใช่หรือเปล่า ?
2.Qu’est-ce que ?

    ส่วน ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Que (พอมันอยู่หน้าสระจะลดรูปกลายเป็น qu’) ความหมายของมันคือ “อะไร” ส่วนไอ้ ส่วนที่ต่อ est-ce que นั้นเวลาเราเอามาใช้จะไม่เอามาตีความ คือไม่ต้องแปลนั่นเอง เช่น

    Qu’est-ce qu’on mange? – คุณมีอะไรให้พวกเราทานบ้าง ?
   
    นอกจากนี้เรายังมักนำ Est-ce que ไปใช้ตั้งคำถามร่วมกับ Question word อีกด้วย

    โครงสร้าง
   

Question word + est-ce que + subject + verb?

    เช่น
    Qu’est-ce que nous mangeons ? – วันนี้พวกเราจะทานอะไรกันดี
    Où est-ce que tu es ? – คุณอยู่ที่ไหน