French : Masculine or Feminine

เฮ้ออ..กลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง..ไม่ได้ใช้มันก็ลืม จำไม่ได้ว่า อันไหนเป็น noun ผู้ชาย (Masculine) หรือ ผู้หญิง (Feminine) เลยต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้ง ก็เลยต้องกลับมาหาหลักการในการบอกว่า ไอ้คำนามนี่มันเป็นชาย หรือ หญิง

ส่วนใหญ่

Masculine = จะลงท้ายด้วย –eur, -eau, -in, ail และ –ment

Feminine = จะลงท้ายด้วย –e, -euse, -té, -ade, -tion และ –ette **เห็นป่ะว่าส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย –e**

คราวนี้พอมีคำนามเป็นชายกับหญิง..ก็ต้องมี article ที่เป็นชายกับหญิงเช่นกัน (นึกง่ายๆ ว่าทั้ง a และ the มีรูปที่เป็น ชายและหญิง)

Masculine

un อันนี้เที่ยบเท่า a

le อันนี้เทียบเท่า the **อันนี้ e ต่อท้ายแต่เป็น ชาย**

Feminine

une อันนี้เที่ยบเท่า a**มี e เป็นหญิง**

la อันนี้เที่ยบเท่า the

ข้างบนนั้น..เป็น เอกพจน์ ถ้าจะให้เป็น พหูพจน์ก็

Masculine & Feminine = des ในกรณี้อยู่ในกลุ่มของ a แต่ถ้าเป็น les ให้นึกว่าเป็น the ที่อยู่ในรูปของ พหูพจน์

ตัวอย่าง

Un Anglais -> Une Anglaise

Un chien -> une chiene -> des chiens

Un invité -> une invitée

Un ami -> une amie -> des amies