การติดตั้ง gtkmm ให้ใช้งานร่วมกับ Eclipse CDT

หลังจากคราวก่อนนู้น ได้ทำการติดตั้ง CDT plugin บน Eclipse เพื่อที่จะอยากเขียน C/C++ ได้บน Eclipse มาวันนี้ความต้องการก็ยังไม่จบ คือเวลาเราเขียนโปรแกรมด้วย C++ เนี้ย output ที่ได้มันออกเป็นแค่ตัวหนังสือบน Console ใน Eclipse มันเลยทำให้รู้สึกขัดหูขัดตายังไงพิกล..ทำให้เกิดอารมณ์ไม่อยากเขียนโปรแกรมได้เหมือนกัน .. ว่าแล้วก็ลองหาดูว่าบนภาษา C/C++ เวลาที่เค้าพัฒนาโปรแกรมพวก GUI เค้าใช้ทำอะไรทำ ผลปรากฏว่า ก็มาป๊ะเจ้า gtkmm พอเลื่อนมาดู Feature ก็เข้าทางพอดี

[ad#ad-post-1]

  • Full internationalisation with UTF8. (อ่ะแน่นอน support ภาษาไทย)
  • Cross-platform: Linux (gcc), FreeBSD (gcc), NetBSD (gcc), Solaris (gcc, Forte), Win32 (gcc, MSVC++ .Net 2003, 2005, 2008), MacOS X (gcc), others (เขียนทีเดียว..เสียวได้หลายครั้ง)

กลับมาที่การติดตั้งเพื่อใช้งาน

1. ลง gtkmm ก่อน

sudo apt-get install libgtkmm-2.4-dev

2. ต้องทำการ Add directory ที่อยู่ของ Gtkmm เข้าไปยัง Eclipse โดย directory ที่ต้อง Add เพิ่มมีดังนี้ gtkmm, glibmm และ gdkmm ซึ่งวิธี Add ก็ให้ไปที่

Eclipse -> Project -> Properties -> C/C++ Build -> Setting -> GCC C++ Compiler -> Directories

หลังจากนั้นก็ คลิกปุ่ม + (Add) โดย Directory ทั้ง 3 จะอยู่ที่ /usr/include

Picture from : kapo-cpp.blogspot.com

3. ยังไม่ต้องออกจากหน้าในข้อ 2 (อย่าลืม Apply) ให้กระโดดไปที่ Miscellaneous ด้านซ้ายจะมีช่อง Other flags ให้กรอกเพิ่ม

`pkg-config --cflags gtkmm-2.4`

Picture from : kapo-cpp.blogspot.com

4. ทำเหมือนข้อ 3 แต่ไปที่ GCC C++ Linker / Miscellaneous มันจะมีชื่อ Linker flags ให้กรอก เหมือนในข้อ 3

`pkg-config --cflags gtkmm-2.4`

Picture from : kapo-cpp.blogspot.com

5. หลังจากก็ลองตัวอย่างกันครับ..ให้ไป Copy code จาก เว็บนี้ แล้วลอง Run ดูครับ..ได้แน่นอน

6. ผลลัพธ์ที่ได้

Original link

  1. http://kapo-cpp.blogspot.com/2007/12/let-eclipsecdt-autocomplete-your-gtkmm.html
  2. http://kapo-cpp.blogspot.com/2007/02/gtkmm-and-eclipse.html

[ad#post-image]