ต้องการ Zip Directory บน Mac ด้วย command line

$ zip -r [ชื่อไฟล์ เช่น src.zip] [ชื่อ directory เอา slash ออกด้วยนะ]

และถ้าหากต้องการ capture screen หน้าจอ ก็จะมี shortcut คือ

cmd + shift + 4

แล้วก็เลือกบริเวณที่เราต้องการจะ capture ได้เลย (windows ต้องมา crop เองทีหลัง)

เวลาเขียนบทความมันไม่มีปุ่ม จัดหน้าให้ตัวหนังสือ ขยายเต็มบรรทัด เราต้องมานั่งใส่ html code เองแต่จะง่ายกว่าถ้าใช้ shortcut เพื่อกำหนดตัวหนังสือให้ขยายเต็มบรรทัด (Justified layout)

alt + shift + J

ถ้าเป็นบน windows จะเป็น

ctrl + J

Mac tips: Zip, Screen capture & Justify layout.

Comments

comments

Tagged on:

2 thoughts on “Mac tips: Zip, Screen capture & Justify layout.

  • December 22, 2010 at 2:50 pm
    Permalink

    test

  • June 24, 2011 at 7:59 pm
    Permalink

    People deserve wealthy life time and home loans or college loan can make it better. Because freedom is grounded on money state.

Comments are closed.