7 อุปนิสัยที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้นำ

บริษัทชั้นนำมากมากมีความต้องการที่จะมีบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จ แต่น่าตกใจที่ 60% ของพนักงานของบริษัทเหล่านั้น ไม่บุคลากรที่ขาดความเป็นผู้นำ ไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องหรือพนักงานในทีม เท่านั้นยังไม่พอ อีก 37% ของพนักงานที่ล่าออกสาเหตุเกิดจากการที่ในองค์กรมีผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ

Credit : www.inc.com

ในการเป็นผู้นำนั้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็สามารถที่เป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จได้ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการสร้าง 7 อุปนิสัยนี้ขึ้นมา คุณก็จะกลายเป็น สุดยอดผู้นำขององค์กร ได้แล้ว

1. ทุ่มเทมีความพยายามเป็นเลิศ

ผู้นำ ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัตินี้เป็นอันดับแรกๆ มีความทุ่มเทและพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำอย่างไรถึงจะดึงศักยภาพของทีมให้ออกมามากที่สุด พร้อมทั้งชี้ให้ทีมงาน เห็นถึงอนาคตที่สดใสที่จะเกิดขึ้นกับทีมงานทุกๆคน พร้อมทั้งเป็นคนที่เรียนรู้อยู่อย่างเสมอที่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโต

2. นิ่งแม้ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง

เมื่อเวลาที่ยากลำบากมาถึง ทีมงานจะมองหาแรงบันดาลใจที่จะทำงานต่อให้เสร็จลุล่วง คุณในฐานะผู้นำแทนที่จะมัวพะว้าพะวง ว่าจะทำอะไรอย่างไรต่อ แต่ให้ ‘ลงมือทำทันที’ โดยในการลงมือทำนั้น คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะประเมินสถานการณ์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด  หาหนทางที่จะทำให้ทีมงานของคุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ไม่ทำให้ทีมงานรู้สึกว่าตัวเองโง่และกังวลที่จะทำในครั้งต่อไป แต่สอนให้เค้าเรียนรู้ที่จะแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ในครั้งถัดไป

3. เป็นคนที่มีคุณธรรม

หากถามทีมงานคุณ ว่าต้องการมากที่สุด คำตอบที่เค้าเหล่านั้นจะตอบคือ ‘คุณธรรม’ เพราะคุณธรรมนั้นจะรวมถึง ความเป็นคนจิตใจดี ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และ เป็นคนเปิดเผย หากคุณเป็นคนที่มีคุณธรรม ทีมงานของคุณก็จะมีความ เชื่อและศรัทธา ในตัวคุณ

4. ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน

สร้างได้ง่ายๆโดยการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากที่ เขาคนนั้นจะรู้สึกเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันที จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนที่ทำงาน ได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้า ดังนั้นเมื่อคุณช่วยทีมงานของคุณ เช่น ให้งานที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากพอ ให้อิสระในการทำงาน คุณในฐานผู้นำก็สามารถที่จะคาดหวังได้ว่า เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นจะลดลง แต่ คุณภาพของผลงานจะโดดเด่นและ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

5. มีความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงาน

ความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองและทีมงาน ที่มีต่อทิศทางขององค์กรนั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง คุณต้องมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณและทีมงานได้รับมอบหมายงานต่างๆ คุณและทีมก็สามารถที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน เมื่อคุณมีข้อมูลที่มากพอก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมา

6. การสื่อสาร

ต้องถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สำคัญมากที่สุดอีกข้อ 1 เลยก็ว่าได้ เพราะตัวคุณเองจำเป็นต้องสื่อสารต่อทีมงานของคุณ และ ทีมงานของคุณเองก็จำเป็นต้องสื่อสารกลับมายังคุณเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือน ให้ข้อมูล หรือ คำพูดเพื่อกระตุ้นต่างๆ ดังนั้นเมื่อคุณได้ยินเสียงจากทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างคุณกับทีม หรือ ระหว่างภายในทีมงานเองก็ดี สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกได้ดีว่าสิ่งที่คุณพูดหรือสื่อสารไปนั้นส่งผลดีต่อพวกเขาและทีม

7. มองภาพใหญ่

ผู้นำทุกคนควรเดินออกมาจากงานที่ทำอยู่ทุกวันบ้าง เพื่อให้เห็นอนาคตว่าจะมีโอกาส หรือ ปัญหาใดเกิดขึ้นได้บ้างในอนาคต หากคุณยังสารวนอยู่กับปัญหาเดิมๆ ทุกๆ วัน นั่นเป็นสัญญาณแล้วว่า คุณไม่ได้มีเวลามองภาพใหญ่หรือภาพโดยรวมของธุรกิจของคุณเลย

ที่มา : http://www.inc.com/peter-economy/7-habits-of-remarkably-successful-leaders.html