การคำนวณ Rate Return จากราคาหุ้นย้อนหลัง 10 ปีด้วย Python

เมื่อเราจะลงทุนในหุ้น สิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้ก็คือ Rate of Return โดยเฉลี่ยใน 1 ปีของหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไร ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร

Aoddy

March 12, 2020