LDAP นั้นจะมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Client – Server โดยตัว LDAP Server จะมีการเก็บข้อมูลเป็นลักษณะ Directory Information Tree (DIT) เมื่อ Client ทำการติดต่อกับ Server ได้ก็จะมีคำถาม ถามไปยัง Server ว่ามีข้อมูลที่ตนเองต้องการหรือเปล่า เช่น ชือ, ที่อยู่

[ad#ad-post-1]

ถ้าใน LDAP Server มีข้อมูลก็จะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยัง Client แต่ถ้าไม่พบตัว LDAP Server ก็จะทำการส่ง Request ดังกล่าวไปยัง LDAP server ตัวอื่น ซึ่งตรงนี้นี่เองที่ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่มีความสำคัญในการทำ Global Directory Service.

 

[ad#post-image]

 

Comments

comments