Vocabulary : Earthquake

1. geologist (N) นักธรณีวิทยา 2. demolish (VT) รื้อถอน, ทำลาย 3. explosive (N) สิ่งที่ระเบิดได้ 4. seismic (ADJ) เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 5. rattle (N) เสียงรัว (VI) ส่งเสียงรัว 6. roll (VI) ม้วน, กลิ้ง, หมุน 7. slab (VT) ทำให้เป็นแผ่น (N) แผ่นหนา 8. bent (ADJ) คดงอ, โค้ง

English : หลักการใช้ Conditional Sentences.

ไปเรียน ภาษามามา คราวนี้ก็กลับมาอ่าน ทบทวน เลยอยากจะเก็บไว้บน Blog ด้วยเหมือนกันกลัวว่า วันหนึ่งจะลืม สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลักการใช้ Conditional Sentences ซึ่งถ้าพูดถึงการใช้ Conditional Sentences นั้น สิ่งที่เราจะต้องใช้ ทุกๆ ครั้งก็คือ IF ซึ่งหลักการใช้ ก็มีด้วยกันทั้งหมด 5 แบบดังนี้